جریمه تأخیر در تمدید گواهینامه رانندگی چقدر است؟

 

کسانی که اعتبار گواهینامه رانندگی آن‌ها به پایان رسیده و از مدت اعتبار آن گذشته باشد به ازای هر یک سال، ۵۰ هزار ریال جریمه می‌شوند.


این در حالی است که برای تمدید گواهینامه نیازی به گذراندن کلاس های آموزشی دوباره نیست.


برای صدور مجدد گواهینامه مبلغ ۲۰۰ هزار ریال اخذ و ۱۰ هزار ریال هم بابت تمبر از متقاضی دریافت می شود