قانون 14 جرایم رایانه‌ای : « هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگه داری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.ولی رابطه نامشروع باید اثبات شود و این ارسال عکس رابطه نامشروع محسوب نمیشود.در خصوص وایبر بوسیله پلیس فتا قابل پیگیری می باشد.

  نکات حقوقی