👈با انتشار رای اخیر وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۹۹/۵/۲۱ دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی ۱۵ شهریور ۹۹، عملا این رای لازم الاجرا و برای تمامی مراجع قضایی لازم الاتباع شد.

👈 بر اساس این رای مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر نرخ سود بانکها جنبه آمره داشته و شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.

  نکات حقوقی