زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

سوال: با استناد به ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات #حبس_تعزیری، آیا شروع به جرم #ارتشاء موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و...؟

۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۱:۲۱ | 19 بازدید

✍️سوال:
با استناد به ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات #حبس_تعزیری، آیا شروع به جرم #ارتشاء موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس...

ادامه مطلب

  کیفری

کسانی که به دروغ خود را صاحب نفوذ و دارای مشاغل دولتی معرفی می کنند به چه مجازاتهایی محکوم می شوند ؟

۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۱:۰۵ | 13 بازدید

هر کس بدون داشتن سمت رسمی خود را در مشاغل دولتی(کشوری و لشکری) معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود. اگر برای این عمل برگه ای...

ادامه مطلب

  کیفری