زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

اگر شما قصد خرید آپارتمان به صورت پیش فروش را دارید؛ لازم است هنگام تنظیم قرار داد به نکات ذیل توجه نمایید:

۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ۱۲:۰۴ | 38 بازدید

🔹هنگام تنظیم قرارداد مدارک فروشنده از جمله سند مالکیت، قرارداد ساخت و مشارکت و نحوه تقسیم ملک بین مالک و سازنده، وکالتنامه ای که مالک...

ادامه مطلب

  املاک