زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

اگر بدهکار از پرداخت بدهی خود به طلبکار امتناع کند و به قصد فرار از دین، معامله ی صوری انجام دهد طلبکار چه باید بکند؟

۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۲:۲۸ | 31 بازدید

طلبکار می تواند دادخواست مبنی بر ابطال سند رسمی تقدیم دادگاه کند و دادگاه با احراز وجود دین و صوری بودن معامله، به استناد ماده ۲۲۴ قانون...

ادامه مطلب

  ادله اثبات دعوا